HET GROENE PAD

pic12fillpic11fillpic10pic14fillpic15fillpic16


HOME

Het Groene Pad verzorgt al ruim 17 jaar Natuur- en Milieu- Educatie voor scholen in de regio 's-Hertogenbosch

Betekenisvolle ervaringen!
Dat willen we leerlingen mee laten maken door scholen uitdagend en ervaringsgericht natuur en milieu onderwijs aan te bieden.
Dit betekent dat leerlingen naar buiten gaan en zelf onderzoek doen in de natuur of in de klas met materialen aan de slag gaan.
Door het zelf ervaren en ontdekken wordt de opgedane kennis beter onthouden.
Het aanbieden van deze ervaringen levert kinderen/burgers op die meer betrokken zijn bij hun leefomgeving en daar ook zorg voor willen dragen.

Onbekend maakt onbemind.

Hoe kun je ergens zorg voor willen dragen als je er niet of nauwelijks mee in aanraking bent geweest ?
Niet met de neuzen in de boeken, maar met de handen in de grond en met de ogen en de oren naar buiten gericht.
Dit bieden we al ruim 17 jaar aan aan de scholen door middel van onze lessen.
Aanbieden is eigenlijke het verkeerde woord. In samenspraak met de scholen.
We werken daarin vraaggericht.Wat wil een school en waar wil een school naar toe met natuur- en milieu educatie.

Methodes.

De lessen zijn ontsloten aan de meeste methodes voor natuuronderwijs.
Dit betekent dat wanneer u bijvoorbeeld de methode NAUT gebruikt een mail kunt sturen met de vraag welke lesonderdelen vervangend zijn.

FOLDER
HET GROENE PAD

FOLDER
WATERSCHAP
AA EN MAAS

GEGEVENS EN CONTACT


HET GROENE PAD   -   NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIE